KM 2009!

I år var Hörbykuskarnas klubbmästerskap flyttat både vad gällde plats och tid. Tidigare år har vi varit hos Pia i Bessinge och evenemanget har ägt rum i mitten av juni. Nu hölls tävlingen i maj och i Orås hos Gunilla P och Agneta.

Vi startade upp med tömkörningen, där fem ekipage kommit till start. Alla genomförde hela rundan men med varierande resultat. Några hade problem att ta sig över bron utan hjälp, någon annan fick krångel med backningen. Alla hästarna klarade ”skrämselhindret” bestående av en inhägnad med riktiga får. För såväl Gunilla P:s Embla som Christinas Filippa var detta första tävlingen i tömkörning och med detta i åtanke klarade de uppgiften riktigt bra.

 

 

Efter tömkörningen var det dags för brukskörning med riktigt kluriga hinder. Det gällde bl.a  att vända i ett begränsat utrymme och backa med vagn. Som om detta inte var svårt nog skulle man inleda med att köra över en lite platta endast med ett bakhjul, stanna i uppförs- och nerförslut samt lyfta mjölkkannor av och på vagnen, medan hästen stod alldeles intill ”mjölkbordet”. Avstånd mättes och allt gick mycket professionellt till. Emma lyckade med konststycket att välta med vagnen, men turligt nog klarade sig både hästen och Emma och hennes medhjälpare Allan utan en skråma. Dessutom vann hon klassen. Att välta med vagnen klassas inte som fel enligt den  noga studerade regelboken.

Här är det urlastning av mjölk kannor, Allan har lånat Caiza av Emma.

Emma får slita med kannorna.

Berit klarar bron galant med Charlie.

Daisy klarar hålla vagnen i stopp i uppförsbacke.

Här är det Bille som klarar det i nerförsbacke

Här har Pia lastat på mjölk kannorna igen. 

Sist kördes precisionsbanan hos Agneta. Dit tog sig ekipagen fågelvägen, si så där några hundra meter. Här gick det undan. Som sig bör vann de ”gamla ringrävarna” Gunilla H och Allan med var sin lånad ponny, nämligen Charlie och Caiza. De följdes av Hans, som även han – efter plötslig ingivelse -  lånat häst, Daisy av Agneta. Dessutom slog han Agneta och Daisy med ”två bollar och massor av tid”.

 

Denna trevliga dag avslutades med en lika trevlig kväll hos Gunilla och Christer. Den inleddes med förtäring av medhavd mat och dryck och avslutades med prisutdelning.

 

Placeringlista                                          

Tömkörning

 

1.Berit med Charlie, Agneta med Daisy, Emma med Caiza

4.Maria med Ronja

5.Gunilla P med Embla

 

Brukskörning

 

1.Emma med Caiza

2.Pia med Eufemia

3.Allan med Caiza

4.Berit med Charlie

5.Agneta med Daisy

 

Precision

 

1.Gunilla H med Charlie

2.Allan med Caiza

3.Hans med Daisy

4.Emma med Caiza

5.Pia med Eufemia

6.Agneta med Daisy

7.Berit med Charlie

8.Maria med Ronja

 

 Agneta Örndahl