Vårlunken 2018

Berit och Kjell spänner för.

Här är vi på väg.

Annelie och Wilma kör precision.

Pia och Vega

Berit och Emma.

Berit provar vår nya bro.