Bro bygge.

Alla är fullt koncentrerade.

Ska vi göra si eller så ?

Annelie skruvar på.

Pia får också skruva.

Ena halvan klar. Nu är det fika.